Juz dzis 6 GRUDNIA kolejne spotkanie sztabu!

Juz dzis 6 GRUDNIA 2012
W COPERNICUS CENTER (DRUGIE PIETRO)
odbedzie sie spotkanie Chicagowskiego Sztabu Wosp.
Na spotkanie zapraszamy sponsorów oraz osoby chętne do włączenia się w organizację finału,a także wolontariuszy i członków sztabu z lat ubiegłych !
POSZUKUJEmy OSÓB CHĘTNYCH DO pomocy JAKO WOLONTARIUSZ W SZTABIE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
SZUKAMY OSÓB DO SZTABU :

– Z WIELKIM ZAPAŁEM DO PRACY PRZY ORGANIZACJI FINAŁU,
– Z POMYSŁAMI NA TEN FINAŁ,
– Z WIELKIM SERCEM PRZEZNACZONYM DLA INNYCH POTRZEBUJĄCYCHChetnych zapraszamy do wypelnienia formularza na stronie:
http://www.wospchicago.com/zgloszenie-wolontariusza/
Zapraszamy!
Do zobaczenia.