Polskie Szkoły

Dziękujemy następującym Polskim szkołą z Chicago i przedmieść które przyjmą wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akademia Języka Polskiego im. W. Rutkiewicz
Polska Szkoła im. T. Kościuszki
Polska Szkoła im. J. III Sobieskiego
Polska Szkoła im. Orła Białego
Polska Szkoła im. J. Karskiego
Polska Szkoła im. M. Kopernika
Polska Szkoła im. A. Mickiewicza
Polska Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Z. Herberta
Polska Szkoła im. M. Curie Skłodowskiej
Polska Szkoła im. S. Cholewińskiego
Szkolny punkt konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago
Polska Szkoła im. I. Paderewskiego
Polska Szkoła im. F.Chopina
Polska Szkoła im. U. Ledóchowskiej
Polska Szkoła im. J. Brzechwy
Polska Szkoła im. J. Kochanowskiego
Polska Szkoła im. H. Modrzejewskiej
Polska Szkoła im. J. Matejki
Polska Szkoła im. M. Konopnickiej