Sokol Riders

Czy wiecie, że stało się już tradycją, że najstarszy polski klub motocyklowy w Chicago – Sokół Riders ponownie pomaga nam w organizacji wielkiego finału, a także podczas zbiórki pieniędzy w mini sztabie w ich siedzibie? Dziękujemy wam za to, że się wam chce!