www.FabrykaZespolow.pl

Bank Zespołów WOŚP, powstał jako efekt współpracy pomiędzy Fabryką Zespołów a Jurkiem Owsiakiem i Fundacją WOŚP. Setki sztabów w całej Polsce, jak i za granicą, co roku poszukują zespołów, które zagrają podczas największego wydarzenia muzycznego w Polsce, jakim jest Finał WOŚP. Fabryka Zespołów dysponując ogromną bazą polskich zespołów, zaproponowała ułatwienie tych poszukiwań. W tym celu Fabryka Zespołów, razem z Fundacją WOŚP, powołała do życia Bank Zespołów WOŚP, dzięki któremu jako Fabryka Zespołów koordynujemy koncerty w Polsce, także za granicą łącząc zespoły  ze sztabami. Dzięki Bankowi Zespołów sztaby w łatwy sposób mogą odnaleźć zespół odpowiedni do charakteru imprezy. To co najważniejsze to fakt, że podczas czterech edycji Banku, kilka tysięcy zespołów, zaakceptowało najważniejszą zasadę i ideę Banku, czyli “Gram w Finale nie biorę kasy”

Zapraszamy do wypelnienia arkuszu założenia wizytówki zespołu/artysty w Banku Zespołów WOŚP:

http://www.fabrykazespolow.pl/wosp/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=addNew&Itemid=0

Zapraszamy